Fundusz alimentacyjny - akty prawne Drukuj

Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Fundusz alimentacyjny - akty prawne

  
Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz.U. 2009 nr 1 poz. 7 z póżn. zm)
  
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
(Dz.U. Nr 123, poz. 836)
  
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego
(Dz.U. Nr 78, poz. 469)
  
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz.U. nr 173 poz. 1075)