Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
 
Wzory dokumentów

Świadczenia rodzinne - wzory dokumentów

Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 

Wzór zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

 

Wzór oświadczenia o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi  z tytułu urodzenia się dziecka

Wzór wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

Pokaż # 
Powered by Phoca Download