Akty prawne

Dodatki mieszkaniowe - akty prawne

 

Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy.
Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

 

 

 

Ustawa z dnia 21 czerwca o dodatkach mieszkaniowych
(Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734 z póżn. zm)

 

Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
 (Dz.U. 2006 r. Nr 208, poz.1535)

 

Ustawa z dnia 17 lutego 2006r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 64, poz. 447)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
(Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1817)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych
(Dz.U. 2005 r. nr 131 poz. 1094)

Powered by Phoca Download