Nasze projekty
Projekt MAMA CAFE PDF Drukuj Email

Projekt socjalny: "MAMA CAFE"
Autorki: Pracownik Socjalny: Lena Reszka - Woźnicka, Asystent Rodziny: Kamila Dudzic
Realizacja: od 05.11.2014 r. do 17.12.2014r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach rozpoczął od 05 listopada 2014r. realizację projektu socjalnego pt. "Mama Cafe" dla matek wychowujących dzieci. Projekt ten jest skierowany do kobiet korzystających z pomocy społecznej Ośrodka.

Przewidziany jest cykl 7 spotkań z psychologiem, pielęgniarką położną, pracownikiem socjalnym oraz zajęcia plastyczne rodzic - dziecko.

Cel projektu:
Podniesienie kompetencji i umiejętności rodzicielskich

Cele szczegółowe:

 1. Podniesienie świadomości rodzicielstwa.
 2. Wzrost kompetencji dotyczących opieki nad dzieckiem.
 3. Wzrost świadomości stosowania właściwej higieny.


Planowane efekty projektu:

 • wzrost kompetencji rodzicielskich
 • wzrost świadomości rodzicielstwa
 • podniesienie świadomości dotyczącej właściwego stosowania higieny
 • wzrost wiedzy dotyczącej potrzeb małego dziecka
 • odnowienie utraconych potencjałów społecznych i rodzinnych
 • umocnienie właściwych ról w rodzinie
 • poznanie nowych form spędzania wolnego czasu z dzieckiem

Uprzejmie informujemy, że przewidziane są kolejne edycje projektu. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr Tel.
74/893 99 84, Pani Lena Reszka - Woźnicka.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach składa serdeczne podziękowanie dla Państwa Jarosława i Wioletty Tyniec z Łagiewnik - firma "BACKPOL" Piekarnia Cukiernia Wioletta Tyniec, za przekazanie słodkiego poczęstunku dla uczestników projektu.

 

 
Projekt Bezpieczny senior PDF Drukuj Email

Projekt socjalny: "BEZPIECZNY SENIOR"
Autorka: Pracownik Socjalny: Lena Reszka - Woźnicka
Realizacja: od 17.11.2014 r. do 03.12.2014r.

 

Pracownicy socjalni w trakcie pełnienia obowiązków służbowych wielokrotnie spotykali się przypadkami oszustw, którymi ofiarami były osoby starsze. Doświadczenia te przyczyniły się do potrzeby rozpowszechnienia informacji o zasadach bezpieczeństwa.

Projekt socjalny "Bezpieczny Senior" powstał z inicjatywy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach i ma charakter profilaktyczno-edukacyjny. Projekt prowadzony będzie na zasadzie współpracy z OSP Łagiewniki, oraz radcą prawnym GOPS.

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości osób starszych dotyczącej sposobów manipulacji i zasad marketingu, bezpieczeństwa w domu i zapewnienia spokojnej jesieni życia, czyli uzyskania porady prawnej o możliwościach zabezpieczenia majątkowego.


Adresaci projektu: Projekt skierowany jest do seniorów z terenu gminy Łagiewniki.
Cel projektu: Podniesienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.

Uprzejmie informujemy, że przewidziane są kolejne edycje projektu. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.
74/893 99 84, u Pracownika Socjalnego Leny Reszka - Woźnicka.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach dziękuje Prezesowi OSP Łagiewniki Rafałowi Hołyńskiemu za współudział i przekazanie praktycznej wiedzy o zasadach zachowania bezpieczeństwa w domu i ufundowanie nagrody dla uczestników projektu:

- czujnik tlenku węgla ufundowany przez "Stowarzyszenie "Bezpieczna Gmina, bezpieczny Powiat" przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Dzierżoniowie,

- czujnik dymu ufundowany przez Pana Jana Jakubowskiego - Magazyn Artykułów Masowych "Jaśma" w Łagiewnikach.

Składamy podziękowania dla Państwa Jarosława i Wioletty Tyniec z Łagiewnik - firma "BACKPOL" Piekarnia Cukiernia Wioletta Tyniec za przekazanie słodkiego poczęstunku dla uczestników projektu.


 
Zakończenie projektu PDF Drukuj Email

Podjęcie skutecznych działań pozwoliło osiągnąć cel projektu jakim było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dniu 13 czerwca 2014r. miało miejsce zakończenie VI edycji projektu unijnego "Czas kryzysu = czas rozwoju! Aktywna integracja naszym wspólnym celem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W zakończeniu uczestniczyły wszystkie osoby biorące udział w projekcie oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Łagiewniki Janusz Szpot, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach oraz przedstawiciel firmy szkoleniowej Alicja Gacek.

Zebranych gości powitała Pani Alicja Gacek. Wraz z Kierownikiem GOPS przygotowały prezentacje aby zapoznać zgromadzonych z efektami działań podjętych w trakcie trwania projektu. Swoimi osobistymi doświadczeniami i opiniami podzieliły się z gośćmi uczestniczki projektu. Osoby biorące udział w projekcie systemowym zostały wyposażone w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im sprawniej poruszać się po rynku pracy. Zostały także rozwinięte ich umiejętności społeczne, poznały swoje mocne strony oraz podniosły wiarę we własne możliwości. Dzięki szkoleniom zawodowym uczestnicy projektu zostali wyposażeni w dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Podjęcie skutecznych działań pozwoliło osiągnąć cel projektu jakim było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.

Panią zostały wręczone certyfikaty ukończenia szkoleń i drobne upominki. Nagrodzeni uczestnicy oraz goście zostali zaproszeni na uroczysty poczęstunek.

 
WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH PDF Drukuj Email

 

W dniach 6 i 7 maja br. odbywają się warsztaty zorganizowane dla 5 uczestniczek tegorocznej edycji projektu "Czas kryzysu=czas rozwoju! Aktywna integracja naszym wspólnym celem".

Celem warsztatów jest opanowywanie konkretnych umiejętności wychowawczych, takich jak:

 • nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem,
 • modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka bez stosowania przemocy,
 • uwalnianie siebie i dziecka od zaburzającego rozwój osobowości funkcjonowania w rolach,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się,
 • wspomaganie dziecka w budowaniu przez niego adekwatnego obrazu samego siebie,
 • odkrywanie przez dziecko talentów, jego możliwości, ambicji,
 • rozpoznawanie i akceptowanie uczuć dziecka,
 • uczenie wyrażania własnych uczuć i uczenie się aktywnego słuchania

 

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4