Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
 
gops łagiewniki
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 09 lutego 2015 10:35

Komunikat

Pomoc Żywnościowa

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) finansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach uprzejmie informuje, że rozpoczęto kontynuację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" do 2020 r., która pozwoli zaliczyć go do krajowych działań w zakresie zwalczania ubóstwa przy planowaniu programu operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na lata 2014-2020. Celem programu FEAD jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego oraz przyczynianie się do włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących.

 

Program polega na dostarczeniu pomocy osobom najuboższym w formie paczek żywnościowych. Pomoc w zakresie dożywiania jest kierowana do osób, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie trafi do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, których dochód nie przekroczy 150% odpowiedniego kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.

- 813 zł dla osoby samotnej
- 684 zł dla członka w rodzinie.


Żywność wydawaną z Banku Żywności dla osób potrzebujących, mieszkańców Gminy Łagiewniki, można odbierać od poniedziałku do piątku w Siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach przy ulicy Sportowej 9 w godzinach pracy naszego Ośrodka.

 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 09 lutego 2015 09:28

Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23 - 28 lutego 2015 roku "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w celu zwrócenia szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W organizację obchodów - poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna i Krajowa Rada Kuratorów.

 

W dniach 23 - 28 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez pracowników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w ww. podmiotach. Dyżury pełnione będą:

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00

- w sobotę od 10.00 do 13.00

 

Lista podmiotów u który będzie można uzyskać niezbędną informacje i adresy tych podmiotów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.mpips.gov.pl oraz stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

 
Pakiet onkologiczny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 29 stycznia 2015 07:17

 

Uwaga! Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany wprowadzające tzw. "pakiet onkologiczny", czyli szybka terapia onkologiczna.  Z nowego rozwiązania organizacyjnego mogą skorzystać pacjenci z podejrzeniem nowotworów złośliwych. Podczas trwania szybkiej terapii onkologicznej, pacjentom zapewnia się kompleksową opiekę na każdym etapie występowania choroby. Szczegółowe informacje na temat leczenia w ramach pakietu znajdziesz w serwisie pakietonkologiczny.gov.pl w zakładce Realizatorzy. Warto zapoznać się z jego treścią, chodzi przecież o nasze zdrowie!

 

Przejdź do serwisu Szybka terapia onkologiczna

 
Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 stycznia 2015 07:24

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie INTRO kolejny, 2015 rok, realizuje projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach którego świadczy bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem: przemocą, wypadkiem komunikacyjnym, niealimentacją, napaścią, kradzieżą, nękaniem, oszustwem, błędem medycznym, zgwałceniem, molestowaniem i innymi czynami karalnymi mieszczącymi się w kodeksie karnym.

Osoby będące pokrzywdzonymi przestępstwem, członkowie ich rodzin, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy:

  • prawnej
  • psychologicznej
  • finansowej i rzeczowej

Spotkania z prawnikiem, psychologiem, możliwość wnioskowania o pomoc, odbywa się w 15 miejscowościach Dolnego Śląska oraz poprzez Internet:

Wrocławiu Legnicy Strzelinie
Oławie Miękini Łagiewnikach
Milinie Środzie Śląskiej Ząbkowicach Śląskich
Sobótce Brzegu Dolnym Marcinkowicach
Chojnowie Jordanowie Śląskim Wiązowie
oraz przez Internet (email, Skype, czat) ze strony http://www.psychotekst.pl/strona.php?nr93

 

Umawianie spotkań i więcej informacji pod Tel. 667-323-965 (od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00, w poniedziałki od 8.00 do 20.00)

Kategorie tematyczne dofinansowań przyznawanych w ramach projektu:
  1. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw; (możliwość finansowania obdukcji lekarskich; nie finansujemy lekarstw)
  2. pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
  3. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
  4. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-2 oraz korzystaniem z pomocy prawnej i psychologicznej;
  5. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
  6. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
 
Spotkanie opłatkowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 11 grudnia 2014 07:38

Poprawiony: czwartek, 11 grudnia 2014 07:45
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 16