Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
 
gops łagiewniki
KARTA DUŻEJ RODZINY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 13 czerwca 2014 06:55

W Monitorze Polskim z dnia 5 czerwca 2014 r. pod poz. 430 opublikowana została Uchwała  Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zaś w Dzienniku Ustaw, pod poz.  755 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Program przewiduje wprowadzenie z dniem 16 czerwca 2014 r. Karty Dużej Rodziny. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Z Karty będą mogły skorzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności. W Gminie Łagiewniki sprawy związane z wydawaniem Karty będzie prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedziba przy ul. Sportowej 9.Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać codziennie od poniedziałku do piątku, do godziny 12.00 w pokoju nr 6.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Składając wniosek należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty w szczególności:

1. W przypadku rodzica lub małżonka rodzica - dokument potwierdzając tożsamość;
2. Dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3. Dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość i orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6. W przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


Pobierz Uchwałę Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Pobierz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Pobierz Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.

 
Prace społecznie - użyteczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 czerwca 2014 10:53

15 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Gminy Łagiewniki skorzysta w roku 2014 z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, które będą zorganizowane przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie przez Urząd Gminy w Łagiewnikach, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łagiewnikach - jako koordynatorem. Przed rozpoczęciem zatrudnienia odbyły się spotkania organizacyjne, gdzie kandydaci zapoznali się z warunkami pracy oraz przepisami i zasadami BHP.

Poprawiony: środa, 11 czerwca 2014 06:29
 
Zasiłek dla opiekuna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 czerwca 2014 10:24

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r., pod poz. 567 opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczynane będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

 
WYNIK NABORU PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 14 maja 2014 19:53

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

czytaj_całość

Poprawiony: środa, 14 maja 2014 20:08
 
NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 kwietnia 2014 07:01

OGŁOSZENIE O NABORZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko REFERENT w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

Poprawiony: wtorek, 10 czerwca 2014 10:14
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 12