Pomoc społeczna - akty prawne PDF Drukuj Email

Zamieszczone poniżej dokumenty mają charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst ujednolicony
(typ: pdf, rozmiar: 515,0 kb)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst ujednolicony
(typ: pdf, rozmiar: 323,0 kb)
Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"na lata 2014 - 2020
(typ: pdf, rozmiar: 853,0 kb)