Akcja zima 2018 PDF Drukuj Email

AKCJA "ZIMA 2018/2019"


W związku z nieuchronnie nadchodzącą zimą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach apeluje o szczególną wrażliwość na los osób wymagających szczególnej troski.

W okresie jesienno-zimowym, staramy się przychodzić z adekwatną pomocą szczególnie osobom bezdomnym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, rodzinom o najniższych dochodach czy osobom niezaradnym życiowo. Wszelkie informacje można uzyskać w:

 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach,

ul. Sportowa 9, tel. 74 8939984

poniedziałek, wtorek i czwartek od 7.30 do 15.30

środa od 7.30 do 16.00

piątek od 7.30 do 15.00

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach udziela pomocy w formie schronienia osobom bezdomnym, których ostatnim meldunkiem stałym była Gmina Łagiewniki w:

 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy
Tel. 74 856 97 70
ul. Westerplatte 51
58 - 100 Świdnica

 

UWAGA! Zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych przebywających np. na klatkach schodowych, w piwnicach, pustostanach lub w innych miejscach niemieszkalnych.

Numer alarmowy 112

Policja 997

Pogotowie 999

Ośrodek Pomocy Społecznej w dni robocze w godzinach pracy 74 8939984

 

Bezpośredni adres strony internetowej, pod którym dostępna jest elektroniczna wersja informatora pt. "Jadłodajnie, schroniska, noclegownie dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim" na sezon zimowy 2018/2019.

https://www.duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/zima-20182019/14893,Informacja-dotyczaca-schronisk-noclegowni-dla-osob-bezdomnych-i-najubozszych-w-w.html.