Dożywianie w szkołach PDF Drukuj Email

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje,
że od 5 września 2018 r. rozpoczyna realizację dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach w ramach wieloletniego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".


Ww. pomoc jest przyznawana rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe

 

514 zł x 150% = 771 zł na osobę w rodzinie

od 1 października 2018 r.

528 zł x 150 % = 792 zł na osobę w rodzinie


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu GOPS Łagiewniki 74 8939984 lub w siedzibie Ośrodka.