Wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo na terenie Dolnego Śląska PDF Drukuj Email

W związku z organizacją Projektu pn "Wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo na terenie Dolnego Śląska" realizowanego przez Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Przedsiębiorczości" zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie. Projekt ma na celu aktywizację zawodową osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w szczególności:


  • kobiety;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach;
  • osoby niepełnosprawne.

 

Projekt zapewnia pomoc doradcy zawodowego, kwalifikacyjne szkolenia zawodowe (wraz z ubezpieczeniem i stypendium stażowym) oraz możliwość odbycia stażu

lub otrzymanie pomocy w znalezieniu zatrudnienia.

 

Więcej informacji osoby zainteresowane mogą uzyskać pod numerem telefonu:


505 130 511 lub 661 124 184