ROZPOCZYNAMY DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH PDF Drukuj Email

 

Dożywianie dzieci w szkole

 

Informujemy, że od 12 września 2011r. W Szkołach Podstawowych w Łagiewnikach, Jaźwinie i Olesznie oraz w Gimnazjum w Łagiewnikach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację dożywiania w ramach wieloletniego programu " Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".

 

W/w pomoc może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, które spełniają określone ustawą o pomocy społecznej kryteria, w tym kryterium dochodowe nie przekraczające

351 zł x 150% = 526,50 zł na osobę w rodzinie.

Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania rodzic winien złożyć wniosek wraz z wymaganym kompletem dokumentów (w tym oświadczenia lub zaświadczenia o dochodach netto wszystkich, wspólnie gospodarujących członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku) w GOPS w Łagiewnikach do 09.09.2011r.

 

 

 

 

Szczegółowe informacje w sprawie dożywiania można uzyskać pod nr telefonu GOPS Łagiewniki 74 8939984