Świadczenia rodzinne PDF Drukuj Email
Świadczenie rodzinne to znacząca pomoc finansowa.
Terminy składania wniosków

Na kolejny okres świadczeniowy trwający od 01 listopada 2018r. do 31 października 2019r. można złożyć wniosek o świadczenia rodzinne w terminach:

  • od 1 lipca 2018r. drogą elektroniczną.
  • od 1 sierpnia 2018r. w formie tradycyjnej (papierowej)
Obowiązek informowania o wszelkich zmianach

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba otrzymująca te świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.