GOPS Łagiewniki
Świadczenie wychowawcze - 500 plus PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 07 marca 2016 07:59

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program "Rodzina 500 plus", w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

 

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

 

W Gminie Łagiewniki wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie.

 

E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu informacyjno - usługowego pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wnioski elektroniczne będzie można składać pod warunkiem posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadania profilu zaufanego w ePUAP.


Wnioski będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016r.


Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce "Rodzina 500+" oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ul Sportowa 9 oraz telefonicznie pod nr tel. 74/8939984; mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Informacje będą również sukcesywnie umieszczane na stronie www.gopslagiewniki.pl

Poprawiony: wtorek, 08 marca 2016 09:25
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 lutego 2016 09:32

Uprzejmie przypominamy, że dniach od 22 lutego 2016 r. do 26 lutego 2016 r. obchodzony będzie Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.


W związku z powyższym w okresie od 22 lutego 2016 r. ( poniedziałek ) do 26 lutego 2016 r. ( piątek ) w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1 w godzinach od 8.00 do 15.00 będzie pełniony specjalny dyżur, w trakcie którego wyznaczony prokurator ( Zbigniew Kata ) będzie przyjmował osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci porad prawnych, w tym informacji o uprawnieniach przysługujących ofiarom przestępstw w szczególności pokrzywdzonym w toku postępowania karnego.

 
Wnioski przez Internet! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 15 stycznia 2016 09:13

Uwaga! Od stycznia 2016r. istnieje możliwość ubiegania się o zasiłek, świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, a także Kartę Dużej Rodziny przez Internet!  Dzięki nowym przepisom rodziny mają możliwość załatwienia wszelkich spraw drogą elektroniczną. Dzięki zmianom w ustawach proces wnioskowania i przyznawania świadczeń będzie sprawniejszy, czas niezbędny na wydanie decyzji - krótszy, weryfikacja uprawnień - dokładniejsza, i co najważniejsze - znikną niektóre uciążliwe dla świadczeniobiorców bariery administracyjne.


Aby móc złożyć wniosek bez udawania się do Ośrodka, należy wejść na stronę Empatii w zakładkę eWnioski:

 

 • zalogować się,
 • wypełnić odpowiedni wniosek,
 • podpisać wniosek używając bezpiecznego podpis elektronicznego bądź profilu zaufanego.

 

W przypadku osób które nie mają podpisu elektronicznego, a chciałyby złożyć w ten sposób wniosek, niezbędne jest założenia bezpłatnego konta na portalu ePUAP.  Natomiast w przypadku pierwszej wizyty na portalu Emp@tia , zarejestrujesz swoje konto klikając w pole "LOGOWANIE ZAKŁADANIE KONTA" (w prawym górnym rogu ekranu) strony.

 

Załączniki:
 
Karta Dużej Rodziny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 15 stycznia 2016 07:36

 

Dla kogo Karta Dużej Rodziny?


Karta Dużej Rodziny przysługuje dla każdego członka rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli są to:

 • ojciec i matka,
 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
 • dzieci.

Kartę przyznaje się niezależnie od dochodu w rodzinie. Usługa jest bezpłatna, natomiast koszt wydania duplikatu Karty to 9,21 zł. O kartę dużej rodziny mogą się również starać rodziny zastępcze i rodzinnych dom dziecka.

Przed złożeniem wniosku należy również pamiętać, że aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, rodzice nie mogą być również ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. W tym celu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach podpisywane jest stosowne do tej sytuacji oświadczenie.

 

Jakie zniżki są oferowane?


Pełny wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie rodzina.gov.pl , natomiast posiadając Kartę Dużej Rodziny, można otrzymać zniżki m.in. na:

 • paliwo,
 • energię elektryczną,
 • rozmowy telefoniczne,
 • przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe, 49% na bilety miesięczne dla rodziców,
 • ulgi na paszporty- dla rodziców 50%, dla dzieci nawet do 75%,
 • inne.

 

Do kiedy przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?


Rodzice otrzymują kartę bezterminowo, chyba że utracą władzę rodzicielską w stosunku do co najmniej 3 dzieci. Wtedy taka karta jest anulowana. Dzieciom które są niepełnoletnie karta wydawana jest do ukończenia przez nich 18 lat. Dzieci które uczą się w szkole lub studiują - do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat, dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.


Co należy zrobić aby otrzymać Kartę?


 • Przyjść do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Łagiewnikach przy ul. Sportowej 9. Pamiętaj, że wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.
 • Wypełnić wniosek (pobierz wniosek o Kartę Dużej Rodziny).
 • Złożyć wniosek w GOPS w Łagiewnikach.
 • Odebrać Kartę Dużej Rodziny.
Aby zobaczyć poszczególne etapy zdobycia Karty Dużej Rodziny, polecamy kliknąć w powyższy baner. Graficzny baner przekieruje Państwa do animacji video, przedstawiająca omawiane czynności.

Uwaga!! Wniosek możesz złożyć osobiście albo może to zrobić inny pełnoletni członek rodziny (ojciec, matka, macocha, ojczym, pełnoletnie dzieci). Istnieje również możliwość złożenia wniosku on-line na stronie https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/ .

Co musisz przygotować?

dodatkowo:

 • ojciec i matka:
  • dowód osobisty lub paszport,
  • oświadczenie, że nie jesteście pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
 • macocha i ojczym (małżonek jednego z rodziców):
  • dowód osobisty lub paszport,
  • akt małżeństwa,
 • dzieci poniżej 18 lat:
  • akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport,
 • dzieci powyżej 18 lat:
  • dowód osobisty lub paszport,
  • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach, albo zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o planowanym ukończeniu nauki,
 • dzieci niepełnosprawne w wieku powyżej 18 lat:
  • dowód osobisty lub paszport,
  • orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka:
  • postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka:
  • oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • cudzoziemiec:
  • dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce,
  • zezwolenia na pobyt w kraju.

 

Informacje


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Kart Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1954)
 
Centrum Terapii Uzależnień "Saago" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 stycznia 2016 07:29

Informujemy, że od 15 grudnia 2015 roku, osoby uzależnione od alkoholu, środków psychoaktywnych oraz rodziny tych osób, mogą w rama umowy NFZ zgłaszać się do Centrum Terapii Uzależnień "Saago" mieszczącego się w Ząbkowicach Śląski przy ul. Wrocławskiej 23. Aby podjąć leczenie, pacjenci nie potrzebują skierowania, jedynie dowód osobisty.

 

Godziny Otwarcia Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

poniedziałek- wtorek od 9.00-15.00,

środa-piątek od 9.00-20.00

 

W razie wątpliwości i związanych z nimi pytaniami, prosimy kontaktować się pod numer 721-322-954.

Poprawiony: środa, 13 stycznia 2016 07:49
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 27