GOPS Łagiewniki
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 grudnia 2015 08:33

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD).

 

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) - Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.


Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

 

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących ? warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

 
JADŁODAJNIE, SCHRONISKA, NOCLEGOWNIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH I NAJUBOŻSZYCH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 20 października 2015 09:11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje że Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przygotował PROJEKT informatora dla osób bezdomnych, najuboższych i potrzebujących pn: "JADŁODAJNIE, SCHRONISKA, NOCLEGOWNIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH I NAJUBOŻSZYCH w województwie dolnośląskim". Poniżej przedstawiamy wykaz jadłodajni w powiecie dzierżoniowskim.

Poprawiony: czwartek, 05 listopada 2015 09:07
 
Giełda pracy w Strzelinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 09 października 2015 07:20

Informujemy o organizowanej przez firmę Gowork.pl giełdzie pracy w Urzędzie Pracy w Strzelinie. Firma Gowork.pl poszukuje osób do opieki nad starszymi osobami na terenie Niemiec. Znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana, ponieważ  firma oferuje całkowicie darmowe mikro-kursy języka niemieckiego. Po ukończeniu takiego kursu i zdaniu egzaminu ustnego zapewniana jest praca w Niemczech z wynagrodzeniem 750 euro netto miesięcznie. Jest to bardzo interesująca oferta dla osób, które nie znają języka a chciałaby zacząć prace. Jednym warunkiem jest minimalne doświadczenie przy opiece nad osobami starszymi, może być to opieka przy kimś z rodziny.  Osoby zainteresowane w celu uzyskania szczegółowych informacji mogą kontaktować się pod numer telefonu wskazany na poniższym plakacie.

 

 
Międzynarodowy Dzień Mediacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 września 2015 09:00

Uwaga!

 

W związku z przypadającymi w dniu 15 października 2015 r. obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji w ramach Tygodnia Mediacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, informuje, że w okresie od 12 października do 16 października  2015 r. w Prokuraturze Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1, w  godzinach od 8.00 do 15.00 będzie pełniony przez prokuratora specjalny dyżur związany ze stosowaniem instytucji MEDIACJI w toku postępowania karnego w celu przyjmowania osób zainteresowanych skierowaniem spraw karnych do postępowania mediacyjnego pomiędzy pokrzywdzonym i oskarżonym (podejrzanym). Informacja ta jest kierowana przede wszystkim do osób, których sytuacja życiowa lub rodzinna uzasadnia przypuszczenie, że zastosowanie instytucji mediacji może pomóc w rozwiązaniu ich problemów, względnie konfliktów związanych z naruszeniem przepisów prawa karnego.

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 24 sierpnia 2015 07:16

Pomoc żywnościowa w ramach FEAD

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach uprzejmie informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, których dochód nie przekroczy 150% odpowiedniego kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.

 

 

  • do 30 września 2015 r.
813 zł dla osoby samotnej
684 zł dla członka w rodzinie

  • od 01 października 2015 r.
951 zł dla osoby samotnej
771 zł dla członka w rodzinie

 

mogą ubiegać się o pomoc żywnościową w związku z realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu trudnej sytuacji życiowej i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.

 

Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Łagiewnikach przy ul. Sportowej 9. Skierowania wydawane są przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

 

Na terenie gminy Łagiewniki pomoc żywnościowa w ramach programu FEAD będzie wydawana w czwartki w godzinach 8.00 - 10.00 przez Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych "Godność" z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 25