GOPS Łagiewniki
Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 listopada 2015 08:00

Zapraszamy wszystkie firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

 

W czerwcu 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadzając Kartę Dużej Rodziny, podjęło inicjatywę wspierania rodzin wielodzietnych, poprzez systemu zniżek dla rodzin z minimum trójką dzieci. Obecnie, zniżki w ramach rządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych oferuje ponad 1000 podmiotów z różnych branż. W celu rozwoju wspierania rodzin wielodzietnych niezbędne jest pozyskanie nowych podmiotów - lokalnych przedsiębiorców i instytucji - do grona partnerów Karty Dużej Rodziny.

 

Podmioty zainteresowane mogą przystąpić do programu wypełniając formularz w postaci e-deklaracji umieszczony na stronie www.rodzina.gov.pl. Następnie, w zależności od zasięgu oferowanych uprawnień e-deklaracja zostanie rozpatrzona przez właściwego Wojewodę bądź Ministra Pracy i Polityki Społecznej, uzgodnione zostaną indywidualne warunki udziału w programie i podpisana umowa.

 

Przystępując do programu wspierania rodzin wielodzietnych, partner Karty Dużej Rodziny zyskuje wzrost rozpoznawalności dzięki umieszczeniu jego danych na wykazie podmiotów oferujących zniżki; możliwość posługiwania się wizerunkiem ?Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny? w materiałach reklamowych i promocyjnych; możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych i prowadzenia polityki odpowiedzialności społecznej biznesu oraz zaufanie nowych i starych klientów, a tym samym większe zyski.

 

 

Załączniki:

Jak zostać parnerem Karty Dużej Rodziny?
 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 grudnia 2015 08:33

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD).

 

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) - Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.


Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

 

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących ? warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

 
JADŁODAJNIE, SCHRONISKA, NOCLEGOWNIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH I NAJUBOŻSZYCH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 20 października 2015 09:11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje że Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przygotował PROJEKT informatora dla osób bezdomnych, najuboższych i potrzebujących pn: "JADŁODAJNIE, SCHRONISKA, NOCLEGOWNIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH I NAJUBOŻSZYCH w województwie dolnośląskim". Poniżej przedstawiamy wykaz jadłodajni w powiecie dzierżoniowskim.

Poprawiony: czwartek, 05 listopada 2015 09:07
 
Giełda pracy w Strzelinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 09 października 2015 07:20

Informujemy o organizowanej przez firmę Gowork.pl giełdzie pracy w Urzędzie Pracy w Strzelinie. Firma Gowork.pl poszukuje osób do opieki nad starszymi osobami na terenie Niemiec. Znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana, ponieważ  firma oferuje całkowicie darmowe mikro-kursy języka niemieckiego. Po ukończeniu takiego kursu i zdaniu egzaminu ustnego zapewniana jest praca w Niemczech z wynagrodzeniem 750 euro netto miesięcznie. Jest to bardzo interesująca oferta dla osób, które nie znają języka a chciałaby zacząć prace. Jednym warunkiem jest minimalne doświadczenie przy opiece nad osobami starszymi, może być to opieka przy kimś z rodziny.  Osoby zainteresowane w celu uzyskania szczegółowych informacji mogą kontaktować się pod numer telefonu wskazany na poniższym plakacie.

 

 
Międzynarodowy Dzień Mediacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 września 2015 09:00

Uwaga!

 

W związku z przypadającymi w dniu 15 października 2015 r. obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji w ramach Tygodnia Mediacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, informuje, że w okresie od 12 października do 16 października  2015 r. w Prokuraturze Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1, w  godzinach od 8.00 do 15.00 będzie pełniony przez prokuratora specjalny dyżur związany ze stosowaniem instytucji MEDIACJI w toku postępowania karnego w celu przyjmowania osób zainteresowanych skierowaniem spraw karnych do postępowania mediacyjnego pomiędzy pokrzywdzonym i oskarżonym (podejrzanym). Informacja ta jest kierowana przede wszystkim do osób, których sytuacja życiowa lub rodzinna uzasadnia przypuszczenie, że zastosowanie instytucji mediacji może pomóc w rozwiązaniu ich problemów, względnie konfliktów związanych z naruszeniem przepisów prawa karnego.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 24