GOPS Łagiewniki
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 14 października 2016 07:23

Wyremontowany pokój dzieci Państwa Sobolewskich z Łagiewnik 21 września 2016 r. został oddany do użytkowania. W odbiorze pokoju oprócz rodziny uczestniczyli Państwo Monika i Paweł Sobik ze Stowarzyszenia "Piękne Anioły", Pani Lucyna Torbus kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach i Pan Andrzej Złomek Sekretarz Gminy Łagiewniki.


W dniu obioru pokoju Pani Monika Sobik ze Stowarzyszenia "Piękne Anioły" wręczyła dzieciom koszulki oraz drobne prezenty, zabawki i przybory szkolne. Dzieci: Maja, Julia Janek i Michał są bardzo zadowolone a na ich twarzach nie znikał uśmiech. Całość prac od samego początku koordynowali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.


Wójt Gminy Łagiewniki oraz Prezes Zakładu Usług Komunalnych oddelegowali swoich pracowników do prac remontowych. Urząd Gminy i GOPS otrzymali Certyfikaty potwierdzające przyjęcia do grona Przyjaciół Stowarzyszenia "Piękne Anioły". Certyfikaty podpisała Prezes Stowarzyszenia "Piękne Anioły" Pani Katarzyna Konewecka - Hołój.


Dzięki szczęśliwemu splotowi różnych zdarzeń i dobrej woli wielu ludzi jedna rodzina z naszej Gminy może cieszyć się wyremontowanym pokojem dla dzieci. Dzięki dobrej współpracy w dalszym planach mamy wyremontowanie kolejnych pomieszczeń dla dzieci.


Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym, a największą nagrodą niech będzie uśmiech i radość dziecka. 
Szansa dla młodych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 21 września 2016 11:03

Projekt "Szansa dla Młodych"


Zapraszamy mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego do udziału w projekcie "Szansa dla Młodych". Projekt skierowany jest do osób w wieku 15 - 29 lat, które obecnie nie pracują, nie kształcą się oraz nie szkolą. Projekt realizowany jest przez Fundację Manufaktura Inicjatyw z Wrocławia.

Obecnie trwa rekrutacja uczestników projektu. Więcej informacji oraz kontakt do realizatora projektu znajdą Państwo na załączonym plakacie informacyjnym.

Poprawiony: środa, 21 września 2016 11:08
 
Zaproszenie na prezentację PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 07:03

Zaproszenie na prezentację "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Łagiewniki na lata 2016 - 2022"


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach przystąpił do opracowania "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Łagiewniki na lata 2016 - 2022". Będzie to kluczowy dokument wyznaczający cele i kierunki działań służące rozwojowi społecznemu oraz poprawie jakości życia aż na siedem najbliższych lat.Bardzo ważne jest aby mieszkańcy gminy byli aktywnymi uczestnikami toczących się prac nad dokumentem. Dlatego też, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie w sprawie omówienia Strategii, które odbędzie się 9 czerwca 2016r. o godz. 10.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łagiewnikach przy ul. Jedności Narodowej 21. Podczas spotkania będziemy omawiać dokument, analizować lokalne problemy, potrzeby i zasoby wpisujące się w obszar polityki społecznej. Liczymy na Państwa aktywny udział w spotkaniu, ponieważ tylko wspólnemu wysiłkowi może powstać dokument odpowiadający rzeczywistym potrzebom, którego realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, a także wzmocni aktywność całej lokalnej społeczności.

 

Opinie oraz uwagi dotyczące dokumentu można również wysyłać drogą elektroniczną na adres Ośrodka: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łagiewnikach


Lucyna Torbus

 

Załączniki:

1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Poprawiony: środa, 25 maja 2016 07:29
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 07 marca 2016 11:04

Poprawiony: poniedziałek, 07 marca 2016 11:10
 
Świadczenie wychowawcze PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 06 marca 2016 19:59
Świadczenie wychowawcze to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci.
Terminy składania wniosków

Na kolejny okres świadczeniowy trwający od 01 października 2018r. do 30 września 2019r. można złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w terminach:

 • od 1 lipca 2018r. drogą elektroniczną. Wniosek można złożyć za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi:
  • systemy bankowe
  • portal "emp@tia"
  • PUE ZUS
  • epuap
 • od 1 sierpnia 2018r. w formie tradycyjnej (papierowej)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w następujących terminach:

termin złożenia wniosku ustalenie prawa do świadczenia i jego pierwsza wypłata następuje do dnia
od dnia 01.07.2018r. do dnia 31.08.2018r. 31.10.2018r.
od dnia 01.09.2018r. do dnia 30.09.2018r. 31.11.2018r.
od dnia 01.10.2018r. do dnia 31.10.2018r. 31.12.2018r.
od dnia 1.11.2018r. do dnia 30.11.2018r 31.01.2019r
od dnia 01.12.2018r. do dnia 31.12.2018r. 28.02.2019r.
od dnia 01.02.2018r. rozpatrzenie wniosku na bieżąco

Uwaga! W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz kompletem dokumentów od dnia 01.11.2018r., świadczenie zostanie ustalone od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Uprawnieni do świadczenia
 • Matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka (czyli taki, który wystąpił do sądu o jego przysposobienie albo opiekun prawny dziecka).
 • W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie wypłaca się temu z rodziców, opiekunów który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów, świadczenie wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.
Kryterium dochodowe
 • Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
 • Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 • Osobom, które nie starają się o świadczenie wychowawcze na tzw. "pierwsze dziecko" świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów w rodzinie. W takim przypadku nie ma potrzeby przedkładania dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej.
 • Świadczenie wychowawcze przysługuje na "pierwsze dziecko" jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
 • Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres trwający od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. jest rok 2017.
Dodatkowe warunki dla samotnych rodziców

Przepisy wymagają spełnienia dodatkowych warunków w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko:

Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba rozwiedziona lub będąca w separacji orzeczonej wyrokiem sądu) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego.

Obowiązek informowania o wszelkich zmianach

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Poprawiony: sobota, 30 czerwca 2018 19:30
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 27