GOPS Łagiewniki
Centrum Terapii Uzależnień "Saago" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 stycznia 2016 07:29

Informujemy, że od 15 grudnia 2015 roku, osoby uzależnione od alkoholu, środków psychoaktywnych oraz rodziny tych osób, mogą w rama umowy NFZ zgłaszać się do Centrum Terapii Uzależnień "Saago" mieszczącego się w Ząbkowicach Śląski przy ul. Wrocławskiej 23. Aby podjąć leczenie, pacjenci nie potrzebują skierowania, jedynie dowód osobisty.

 

Godziny Otwarcia Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

poniedziałek- wtorek od 9.00-15.00,

środa-piątek od 9.00-20.00

 

W razie wątpliwości i związanych z nimi pytaniami, prosimy kontaktować się pod numer 721-322-954.

Poprawiony: środa, 13 stycznia 2016 07:49
 
Nowe świadczenie w GOPS! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 grudnia 2015 10:13

Uwaga! Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi: osoby bezrobotne, studenci, rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

 

Wysokość świadczenia rodzicielskiego - 1000 zł miesięcznie

Brak kryterium dochodowego.

 

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony do 71 tygodni. UWAGA! Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego ? w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

 

Świadczenie rodzicielskie między innymi nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

 

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami będą mogły być przyznawane nawet po przekroczeniu tzw. progu dochodowego. Za każde przekroczenie progu o 1 zł łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Zmiany obejmą też rodziny, które obecnie nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie. Aktualnie kryterium dochodowe wynosi: 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem.

 

Od 1 stycznia 2016 r., to jest po wejściu w życie przedmiotowej nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzającej świadczenie rodzicielskie, wnioski o świadczenia rodzicielskie będą przyjmowane przez tutejszy Ośrodek z siedzibą w Łagiewnikach przy ul. Sportowej 9. Druk wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego będzie dostępny po ogłoszeniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej przepisów wykonawczych.

 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217)

Poprawiony: czwartek, 31 grudnia 2015 10:42
 
Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 listopada 2015 08:00

Zapraszamy wszystkie firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

 

W czerwcu 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadzając Kartę Dużej Rodziny, podjęło inicjatywę wspierania rodzin wielodzietnych, poprzez systemu zniżek dla rodzin z minimum trójką dzieci. Obecnie, zniżki w ramach rządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych oferuje ponad 1000 podmiotów z różnych branż. W celu rozwoju wspierania rodzin wielodzietnych niezbędne jest pozyskanie nowych podmiotów - lokalnych przedsiębiorców i instytucji - do grona partnerów Karty Dużej Rodziny.

 

Podmioty zainteresowane mogą przystąpić do programu wypełniając formularz w postaci e-deklaracji umieszczony na stronie www.rodzina.gov.pl. Następnie, w zależności od zasięgu oferowanych uprawnień e-deklaracja zostanie rozpatrzona przez właściwego Wojewodę bądź Ministra Pracy i Polityki Społecznej, uzgodnione zostaną indywidualne warunki udziału w programie i podpisana umowa.

 

Przystępując do programu wspierania rodzin wielodzietnych, partner Karty Dużej Rodziny zyskuje wzrost rozpoznawalności dzięki umieszczeniu jego danych na wykazie podmiotów oferujących zniżki; możliwość posługiwania się wizerunkiem ?Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny? w materiałach reklamowych i promocyjnych; możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych i prowadzenia polityki odpowiedzialności społecznej biznesu oraz zaufanie nowych i starych klientów, a tym samym większe zyski.

 

 

Załączniki:

Jak zostać parnerem Karty Dużej Rodziny?
 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 grudnia 2015 08:33

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD).

 

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) - Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.


Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

 

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących ? warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

 
JADŁODAJNIE, SCHRONISKA, NOCLEGOWNIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH I NAJUBOŻSZYCH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 20 października 2015 09:11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje że Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przygotował PROJEKT informatora dla osób bezdomnych, najuboższych i potrzebujących pn: "JADŁODAJNIE, SCHRONISKA, NOCLEGOWNIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH I NAJUBOŻSZYCH w województwie dolnośląskim". Poniżej przedstawiamy wykaz jadłodajni w powiecie dzierżoniowskim.

Poprawiony: czwartek, 05 listopada 2015 09:07
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 24