GOPS Łagiewniki
Zaproszenie na prezentację PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 maja 2016 07:03

Zaproszenie na prezentację "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Łagiewniki na lata 2016 - 2022"


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach przystąpił do opracowania "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Łagiewniki na lata 2016 - 2022". Będzie to kluczowy dokument wyznaczający cele i kierunki działań służące rozwojowi społecznemu oraz poprawie jakości życia aż na siedem najbliższych lat.Bardzo ważne jest aby mieszkańcy gminy byli aktywnymi uczestnikami toczących się prac nad dokumentem. Dlatego też, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie w sprawie omówienia Strategii, które odbędzie się 9 czerwca 2016r. o godz. 10.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łagiewnikach przy ul. Jedności Narodowej 21. Podczas spotkania będziemy omawiać dokument, analizować lokalne problemy, potrzeby i zasoby wpisujące się w obszar polityki społecznej. Liczymy na Państwa aktywny udział w spotkaniu, ponieważ tylko wspólnemu wysiłkowi może powstać dokument odpowiadający rzeczywistym potrzebom, którego realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, a także wzmocni aktywność całej lokalnej społeczności.

 

Opinie oraz uwagi dotyczące dokumentu można również wysyłać drogą elektroniczną na adres Ośrodka: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łagiewnikach


Lucyna Torbus

 

Załączniki:

1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Poprawiony: środa, 25 maja 2016 07:29
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 07 marca 2016 11:04

Poprawiony: poniedziałek, 07 marca 2016 11:10
 
Świadczenie wychowawcze PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 06 marca 2016 19:59
Świadczenie wychowawcze to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci.
Terminy składania wniosków

Na kolejny okres świadczeniowy trwający od 01 października 2018r. do 30 września 2019r. można złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w terminach:

 • od 1 lipca 2018r. drogą elektroniczną. Wniosek można złożyć za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi:
  • systemy bankowe
  • portal "emp@tia"
  • PUE ZUS
  • epuap
 • od 1 sierpnia 2018r. w formie tradycyjnej (papierowej)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w następujących terminach:

termin złożenia wniosku ustalenie prawa do świadczenia i jego pierwsza wypłata następuje do dnia
od dnia 01.07.2018r. do dnia 31.08.2018r. 31.10.2018r.
od dnia 01.09.2018r. do dnia 30.09.2018r. 31.11.2018r.
od dnia 01.10.2018r. do dnia 31.10.2018r. 31.12.2018r.
od dnia 1.11.2018r. do dnia 30.11.2018r 31.01.2019r
od dnia 01.12.2018r. do dnia 31.12.2018r. 28.02.2019r.
od dnia 01.02.2018r. rozpatrzenie wniosku na bieżąco

Uwaga! W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz kompletem dokumentów od dnia 01.11.2018r., świadczenie zostanie ustalone od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Uprawnieni do świadczenia
 • Matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka (czyli taki, który wystąpił do sądu o jego przysposobienie albo opiekun prawny dziecka).
 • W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie wypłaca się temu z rodziców, opiekunów który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów, świadczenie wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.
Kryterium dochodowe
 • Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
 • Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 • Osobom, które nie starają się o świadczenie wychowawcze na tzw. "pierwsze dziecko" świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów w rodzinie. W takim przypadku nie ma potrzeby przedkładania dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej.
 • Świadczenie wychowawcze przysługuje na "pierwsze dziecko" jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
 • Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres trwający od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. jest rok 2017.
Dodatkowe warunki dla samotnych rodziców

Przepisy wymagają spełnienia dodatkowych warunków w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko:

Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba rozwiedziona lub będąca w separacji orzeczonej wyrokiem sądu) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 2. ojciec dziecka jest nieznany;
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego.

Obowiązek informowania o wszelkich zmianach

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Poprawiony: sobota, 30 czerwca 2018 19:30
 
Świadczenie wychowawcze - 500 plus PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 07 marca 2016 07:59

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program "Rodzina 500 plus", w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

 

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

 

W Gminie Łagiewniki wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie.

 

E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu informacyjno - usługowego pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wnioski elektroniczne będzie można składać pod warunkiem posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadania profilu zaufanego w ePUAP.


Wnioski będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016r.


Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce "Rodzina 500+" oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ul Sportowa 9 oraz telefonicznie pod nr tel. 74/8939984; mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Informacje będą również sukcesywnie umieszczane na stronie www.gopslagiewniki.pl

Poprawiony: wtorek, 08 marca 2016 09:25
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 lutego 2016 09:32

Uprzejmie przypominamy, że dniach od 22 lutego 2016 r. do 26 lutego 2016 r. obchodzony będzie Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.


W związku z powyższym w okresie od 22 lutego 2016 r. ( poniedziałek ) do 26 lutego 2016 r. ( piątek ) w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1 w godzinach od 8.00 do 15.00 będzie pełniony specjalny dyżur, w trakcie którego wyznaczony prokurator ( Zbigniew Kata ) będzie przyjmował osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci porad prawnych, w tym informacji o uprawnieniach przysługujących ofiarom przestępstw w szczególności pokrzywdzonym w toku postępowania karnego.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 25