GOPS Łagiewniki
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 lutego 2018 11:40

 
Dzień Wolny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 08 grudnia 2017 12:19

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


w Łagiewnikach informuje że, dnia 22 grudnia 2017 r.

 

(piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Poprawiony: piątek, 08 grudnia 2017 12:25
 
Wyprawka szkolna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 04 sierpnia 2017 07:22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach uprzejmie informuje, ze w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka szkolna" jest możliwa pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Co ważne, w odniesieniu do niektórych adresatów programów dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych innych niż podręczniki.

 

Program "Wyprawka szkolna" skierowany jest do uczniów:


 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

 

Więcej informacji na temat programu "Wyprawka szkolna" znajdziesz na stronie: Ministerstwa Edukacji Narodowej

Poprawiony: piątek, 04 sierpnia 2017 09:00
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE WNIOSKÓW OD 1 SIERPNIA 2017 R. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 lipca 2017 09:10

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje, że od 01 sierpnia 2017 r. można będzie składać wnioski o ustalenie prawa do wypłaty świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przypadający od 01.11.2017r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych i świadczeń wychowawczych na nowy okres świadczeniowy przypadający od 01.10.2017r. Druki wniosków dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


Przypominamy także o możliwości wysłania wniosku na świadczenie wychowawcze drogą elektroniczną poprzez:

- Bankowość internetową;

- Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia;

- Profil Zaufany;

- Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Poprawiony: środa, 26 lipca 2017 09:22
 
Wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo na terenie Dolnego Śląska PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 18 lipca 2017 06:48

W związku z organizacją Projektu pn "Wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo na terenie Dolnego Śląska" realizowanego przez Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Przedsiębiorczości" zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie. Projekt ma na celu aktywizację zawodową osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w szczególności:


 • kobiety;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby niepełnosprawne.

 

Projekt zapewnia pomoc doradcy zawodowego, kwalifikacyjne szkolenia zawodowe (wraz z ubezpieczeniem i stypendium stażowym) oraz możliwość odbycia stażu

lub otrzymanie pomocy w znalezieniu zatrudnienia.

 

Więcej informacji osoby zainteresowane mogą uzyskać pod numerem telefonu:


505 130 511 lub 661 124 184

Poprawiony: wtorek, 18 lipca 2017 07:17
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 26