GOPS Łagiewniki
"Dobry Start" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 04 czerwca 2018 08:53

WAŻNE!

W przypadku, gdy w składanym wniosku zostanie podany adres e-mail, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach wyśle informację o przyznanym świadczeniu przy użyciu poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prosimy NIE ODPOWIADAĆ na wysłanego maila w sprawie przyznanego świadczenia Dobry Start.

"Dobry Start" dla ucznia

300 złotych - tyle wynosi świadczenie "Dobry Start" dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500+". Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Poprawiony: wtorek, 10 lipca 2018 08:31
 
Klauzula informacyjna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 25 maja 2018 12:15

KLAUZULA INFORMACYJNA


W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAGIEWNIKACH

58-210 ŁAGIEWNIKI, UL. SPORTOWA 9

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję iż:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9, 58-210 Łagiewniki, adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
  2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,z którym można się skontaktować korzystając z poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
  3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, której dane dotyczą lub przepisy prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań ustawowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  5. Pani/ Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Instrukcji Kancelaryjnej i Instrukcji Archiwizacji Dokumentów.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
  9. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Poprawiony: poniedziałek, 18 czerwca 2018 09:28
 
Konkurs "Policjant, który mi pomógł" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 19 kwietnia 2018 06:38

Uprzejmie informujemy, że obecnie trwa XI edycja konkursu "Policjant, który mi pomógł", którego współorganizatorem jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Inicjatorem Konkursu jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów.


Więcej informacji można uzyskać <<tutaj>>

Poprawiony: czwartek, 19 kwietnia 2018 06:46
 
Za życiem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 kwietnia 2018 13:51

 
Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 marca 2018 10:32

 

Więcej informacji można znaleźć << tutaj >>

Poprawiony: poniedziałek, 12 marca 2018 10:38
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 27