GOPS Łagiewniki
Prośba o pomoc PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 08 czerwca 2012 17:55

 

 

Szanowni Państwo

 

Zwracamy sie do Państwa z prośbą o pomoc w realizacji projektu "Spotkanie Wigilijne" dla osób starszych, samotnych i z wykluczenia społecznego - mieszkańców gminy Łagiewniki.

Spotkanie chcemy zrealizować w Klubie Seniora "Babie Lato" w Łagiewnikach. Uważamy, że takie spotkanie jest naszym mieszkańcom potrzebne dla zwiększenia poczucia przynależności do lokalnej społeczności, wzmocnienia woli godnego życia i wzbudzenia nadziei na przyszłość. W programie spotkania przewidujemy wspólny posiłek, część artystyczną z kolędami i skromne upominki.

Więcej…
 
KOMUNIKAT!!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 08 czerwca 2012 17:45

K O M U N I K A T!!!

 

22 luty 2011r. - "Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw"

 

Uprzejmie informuję, iż w ramach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw", współdziałając z Posterunkiem Policji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach prowadzi dyżury w terminie 21.02.2011r. - 26.02.2011r.

W godzinach pracy Ośrodka można nawiązać kontakt z pracownikiem socjalnym i Policjantem. W godzinach od 15.30 do 18.00 oraz w sobotę (26 luty b.r.) w godzinach 10.00-13.00 dyżur pełni miejscowy Posterunek Policji.

Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób dotkniętych przemocą.

 

Kierownik GOPS

Lucyna Torbus

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach PDF Drukuj Email
Joomla! LogoOśrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach powstał, aby nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Organizacja świadczy usługi socjalne, z których mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.


 
Moja firma - moja przyszłość PDF Drukuj Email

GOPS w Łagiewnikach zachęca do zapoznania się z dwoma projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego odbiorcami są bezrobotne osoby niepełnosprawne i osoby powyżej 45 roku życia, zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej.

Pierwszy projekt Moja firma - moja przyszłość, realizowany przez Fundację Gospodarczą w Łagiewnikach jest przeznaczony dla mieszkańców Łagiewnikpo 45 roku życia, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.

Więcej…
 
Komu pomagamy PDF Drukuj Email

Zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest pomoc mieszkańcom miasta, którzy nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych. Ośrodek organizuje i koordynuje całość działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia w Łagiewnikach.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 następna > ostatnia >>

Strona 23 z 24