Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
 
GOPS Łagiewniki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach PDF Drukuj Email
Joomla! LogoOśrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach powstał, aby nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Organizacja świadczy usługi socjalne, z których mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.


 
Moja firma - moja przyszłość PDF Drukuj Email

GOPS w Łagiewnikach zachęca do zapoznania się z dwoma projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego odbiorcami są bezrobotne osoby niepełnosprawne i osoby powyżej 45 roku życia, zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej.

Pierwszy projekt Moja firma - moja przyszłość, realizowany przez Fundację Gospodarczą w Łagiewnikach jest przeznaczony dla mieszkańców Łagiewnikpo 45 roku życia, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.

Więcej…
 
Komu pomagamy PDF Drukuj Email

Zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest pomoc mieszkańcom miasta, którzy nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych. Ośrodek organizuje i koordynuje całość działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia w Łagiewnikach.

Więcej…
 
Nowy okres zasiłkowy 2010/2011 PDF Drukuj Email

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ? Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ? informuje, że od 1 sierpnia br. będzie można składać wnioski o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a od 1 września br. wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2010/2011.

Więcej…
 
serwis pomocy dla powodzian PDF Drukuj Email

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach poleca Państwu serwis pomocy dla powodzian www.powodz.ngo.pl
Serwis administrowany jest przez Stowarzyszenie Klon/Jawor z Warszawy.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 następna > ostatnia >>

Strona 23 z 23