GOPS Łagiewniki
Nabór na stanowisko asystenta rodziny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 20 listopada 2018 12:41

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ogłasza nabór na stanowisko Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

 

 

Dokumenty do pobrania na stronie BIP pod adresem: <<więcej>>

Poprawiony: wtorek, 20 listopada 2018 12:49
 
Dożywianie w szkołach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 września 2018 10:16

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje,
że od 5 września 2018 r. rozpoczyna realizację dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach w ramach wieloletniego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".


Ww. pomoc jest przyznawana rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe

 

514 zł x 150% = 771 zł na osobę w rodzinie

od 1 października 2018 r.

528 zł x 150 % = 792 zł na osobę w rodzinie


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu GOPS Łagiewniki 74 8939984 lub w siedzibie Ośrodka.

 
Portal-Emp@tia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 lipca 2018 09:52

Wnioski elektroniczne jakie można przesłać przez Portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) do Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej (JOPS) Urzędów realizujących zadania z obszarów: SR/SW/FA/ON/RKZ

Obszar

Symbol wniosku

Nazwa formularza elektronicznego na Portalu empatia.mpips.gov.pl w zakładce eWnioski

Świadczenie Wychowawcze

SW-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

SDS-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+)

Świadczenia Rodzinne

SR-1

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

SR-2

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka "Becikowe"

SR-3

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

SR-4

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

SR-5

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

SR-6

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.);

SR-7

Wniosek o świadczenie rodzicielskie.

SR-8

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia "Za życiem"

Fundusz Alimentacyjny

FA-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

Karta Dużej Rodziny

KDR

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Pomoc Społeczna

PS-1

Wniosek o przyznanie pomocy społecznej;

PS-2

Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej;

PS-3

Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny.

Opieka nad dzieckiem do lat 3

RKZ-1

Wniosek o wpis do rejestru żłobków /  klubów dziecięcych;

RKZ-2

Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków / klubów dziecięcych;

RKZ-3

Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych.

Turnusy rehabilitacyjne -Rejestry

ON-1

Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehebilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

ON-2

Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego (KPA)

ZS-1

Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;

ZS-2

Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);

ZS-3

Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;

ZS-4

Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;

ZS-5

Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;

ZS-6

Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.

Dodatkowo wskazać należy, że na Portalu Emp@tia udostępnione są następujące usługi dla Obywateli

1) Wykaz Partnerów Karty Dużej Rodziny http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

2) Mapa żłobków i klubów dziecięcych https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

3) Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow
4) Wykaz Dziennych Opiekunów   http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow
5) Rejestr Ośrodków Turnusów Rehabilitacyjnych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow
6) Rejestr Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-organizatorow
7) Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej RJPS (m.in.: OPS, MOPS, PCPR, ROPS, WPS UW, DPS, CIS, KIS, OIK, OW-DPS, OW-N, PIK)

http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/ps/rejestr

 
Banki-wysyłanie wniosków PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 lipca 2018 09:39

Banki przez które można wysłać: wniosek 500+ / wniosek 300+ SDS oraz przez który Bank można założyć Profil Zaufany


Lp.

Banki:

skrót

300+ (SDS)

500+ (SW)

Profil Zaufany (PZ)

1

Alior Bank S.A.

ALB

Tak

Tak

nie dotyczy

2

Bank PKO BP

PKO

Tak

Tak

Tak

3

Bank PKO BP / Inteligo

PKO

Tak

Tak

Tak

4

Bank Pocztowy S.A.

POC

Tak

Tak

nie dotyczy

5

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

BPS

Tak

Tak

nie dotyczy

6

Bank Zachodni WBK S.A

WBK

nie dotyczy

Tak

Tak

7

BGŻ BNP Paribas S.A

BNP

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

8

Credit Agricole Bank Polska S.A.

CRE

Tak

Tak

nie dotyczy

9

Euro Bank S.A.

EUR

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

10

Getin Noble Bank S.A.

GET

Tak

Tak

nie dotyczy

11

ING Bank Śląski S.A.

ING

Tak

Tak

Tak

12

mBank S.A.

MBK

Tak

Tak

Tak

13

Millennium S.A

MIL

Tak

Tak

Tak

14

Nest Bank S.A.

FMB

Tak

Tak

nie dotyczy

15

PEKAO S.A.

PEO

Tak

Tak

Tak

16

PLUS BANK S.A.

PLU

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

17

Raiffeisen Bank Polska S.A.

RAI

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

18

SGB-Bank S.A.

SGB

Tak

Tak

nie dotyczy

19

ZUS

ZUS

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

20

Envelo

 

nie dotyczy

nie dotyczy

Tak

 

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 21 czerwca 2018 10:36

Informujemy że, dnia 28 czerwca 2018 r. (czwartek)


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


będzie czynny do godz. 12:00.

Poprawiony: czwartek, 21 czerwca 2018 10:48
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 27